เกี่ยวกับเรา

about us

ก่อตั้งเมื่อปี 2545

บริการมากกว่า 15 ปี

บริษัท 999 ได จำกัด

เราเป็นอุตสาหกรรมผลิตเกี่ยวกับแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ โดยรับออกแบบผลิตและปั๊มขึ้นรูป รับผลิตสินค้าโลหะภัณฑ์ทุกชนิด แบบครบวงจร งานตัดแก๊ส - ตัดเลเซอร์ – ปั้ม - พับ - เชื่อม - กัด - กลึง – ดัดท่อ

บริษัท 999 ได จำกัด ยังได้พัฒนาและออกแบบสินค้าของบริษัทฯ
ในนาม โลมาเจ็ท (LOMAJET )

ปัจจุบัน บริษัท 999 ได จำกัด มีเครื่องจักรที่สามารถรับชิ้นงานบริการได้จำนวนมาก มีการนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เข้ามาช่วยในการผลิตชิ้นงานและขึ้นรูปวัสดุ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิต จนเป็นที่ยอมรับทั่วไปถึงคุณภาพและมาตรฐานรวมไปถึงการบริการ อย่างครบวงจรตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า ด้วยระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่น คุณภาพสินค้า และบริการที่ดีเยี่ยม เป็นปัจจัยสาคัญแห่งความสาเร็จของธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมิได้หยุดยั้งในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อที่จะคงไว้ซึ่งมาตรฐานและการบริการที่ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด